VAŠE STAROSTI NA NAŠE KŘÍDLA

Obchodní postup

Stručně Vám nastíním průběh obchodního postupu u naší RK (pokud se jedná o standardní obchodní případ v osobním vlastnictví)

Nabízím Vám zdarma konzultaci ohledně právní a daňové problematiky, kalkulaci tržní ceny.

Toto určitě nepodceňujte i z maličkosti se může vyvinout v budoucnosti zbytečný problém.

Po vzájemné dohodě uzavíráme zprostředkovatelskou smlouvu, v níž jsou stanoveny obchodní podmínky. Nejprve nabízím nemovitost přednostně svým klientům ze své databáze. Zajistím Vám kvalitní prezentaci, inzerci v tiskovinách, na internetu, možnost poutače na nemovitosti atd. Při prohlídce nemovitosti se zájemcem nemovitost profesionálně odprezentuji, dále zájemci nabídnu možnost financování (vyřízení hypotečního úvěru prostřednictvím svého hypotečního specialisty atd.). Zájemce zajistím rezervační smlouvou a složením rezervační částky, tímto klient projeví vážný zájem o koupi nemovitosti. Pokud je třeba naše právní oddělení vyhotoví smlouvu o smlouvě budoucí kupní (např. financování pomocí hypotečního úvěru), dále zájemce skládá kupní cenu do advokátní, notářské nebo bankovní úschovy (ochrana prodávajícího garance výplaty finančních prostředků), pak následuje uzavírání kupní smlouvy, které nám vyhotoví naše právní oddělení společně s návrhem na vklad vlastnického práva. Dokumenty vložíme do KN, po zápisu na nového vlastníka Vám uvolní schovatel finanční prostředky. Naše právní oddělení Vám zajistí bezpečný prodej Vaší nemovitosti, včetně advokátní úschovy finančních prostředků.

Garantujeme Vám korektní jednání a prodej nemovitosti za co nejvyšší možnou cenu.

Naší odměnu přičteme ke kupní ceně. Snažím se prodat nemovitost tak aby naše služby byly pro Vás zdarma!